erp sistem productie

Avantajele utilizării unui sistem ERP în activitatea de producție

În prezent, organizațiile care activează în industria producției se axează tot mai puternic pe eficientizarea operațiunilor pentru a genera profit, a-și optimiza cash flow-ul și pentru a oferi clienților calitate înaltă, într-un timp rezonabil.

Un sistem ERP solid ajută companiile să-și integreze facil toate departamentele. Pentru majoritatea business-urilor, acest aspect este unul important. În schimb, pentru producători, el este vital. Mai mult, o soluție ERP ajută firmele de producție să-și utilizeze funcționalitățile avansate pentru a îmbunătăți toate procesele de fabricație. Printre acestea se numără aprovizionarea, depozitarea, testarea calității și livrarea.

În acest fel, ERP-ul pentru producție poate spori eficiența, reduce costurile, crește vânzările și accentua rentabilitatea. În plus, o astfel de soluție poate contribui la soluționarea limitărilor de fabricație precum programarea necorespunzătoare a producției, excesul de forță de muncă și multe altele.

În mod similar, clienții noștri care activează în industria de producție au întregistrat mai multe beneficii. Printre acestea se numără:

 1. Automatizarea proceselor generale de producție

Un aspect central pe care ERP-ul îl aduce în fluxul de lucru este automatizarea. Ea oferă business-urilor oportunitatea de a îmbunătăți procesele critice, reducând timpii necesari realizării lor, reducând erorile și îmbunătățind astfel productivitatea. În acest sens, amintim două exemple:

 • Se realizează automatizarea unui număr semnificativ de fluxuri ale lanțului de aprovizionare. Nivelurile de re-comandă a inventarului sunt stabilite astfel încât stocul critic să nu fie pierdut în niciun moment. Un sistem eficient determină astfel cererile primite și ajustează cerințele de inventar conform acestora.
 • Dintr-o perspectivă de management, limitele de comandă garantează că managerul relevant semnează pentru tranzacții. Se respectă astfel o ierarhie, directorii executivi având nivele diferite de vizibilitate direct proporționale cu responsabilitățile lor. Doar pentru tranzacții mai mari, procesul poate ajunge până la un nivel de CEO.
 1. Automatizarea operațiunilor specifice de producție

Implementarea unui sistem ERP nu aduce doar o automatizare a proceselor la scară lagră, ci și a task-urilor specifice. Acest aspect ia deseori forma raportării, înțelegerea și înregistrarea progresului fiind esențială. Se oferă astfel managerilor informațiile necesare pentru a lua decizii de business fundamentate. Mai mult decât atât, se reduce rata de eroare, iar task-urile importante sunt realizate independent de resursele umane. În perioadele de business aglomerate, acest lucru este esențial.

Persoanele din management pot utiliza sistemul pentru a se asigura că procesele funcționează corespunzător, ghidându-se și după rapoartele obținute. Atât la o scară largă, cât și la una redusă, automatizarea asigură funcționarea corectă a unei întreprinderi de producție.

 1. Reducerea costurilor prin fluidizarea proceselor

Un beneficiu principal în implementarea unui ERP este reducerea costurilor, iar aceasta din urmă poate fi atinsă prin managementul eficient de stocuri. Astfel, prin calculul precis al utilizării materialelor garantat de un sistem ERP, este posibilă urmarea unei politici de păstrare a unui minim de stocuri. Un inventar ridicat nu mai este un curs de acțiune viabil în prezent, iar reducerea acestuia contribuie la optimizarea costurilor de fabricație.

Automatizarea și integrarea eficientizează costurile și din perspectiva reducerii cheltuielilor cu personalul și gestionării corecte a resurselor umane. În unele cazuri, un sistem ERP contribuie la aspecte precum instruirea personalului, concediul anual și cel medical.

 1. Asigurarea îndeplinirii activităților de zi cu zi

Un alt avantaj în cazul unei soluții ERP este faptul că aceasta permite managerilor să mențină un obiectiv principal de maximizare a fluxului de lucru. În cazul în care un aspect al producției întâmpină probleme, sistemul va indica această eroare, permițând astfel schimbarea programului de lucru. Sunt minimizate astfel întreruperile, ceea ce contribuie la respectarea timpilor limită.

Acest nivel de management optimizează costurile și maximizează producția. Posibilitatea de a schimba programul de lucru în funcție de necesități duce la o funcționare mai bună a liniei de producție, aceasta nefiind oprită niciodată.

 1. Creșterea vizibilității fluxului de aprovizionare

Având în vedere importanța lanțurilor de aprovizionare, o vizibilitate ridicată a acestora este esențială pentru un business care activează în industria producției. În cazul în care lanțurile sunt oprite, producția se întrerupe și astfel business-ul stagnează, ceea ce poate reprezenta un aspect critic.

Un sistem ERP corespunzător permite urmărirea fiecărui aspect al lanțului de aprovizionare, contribuind astfel la luarea unor decizii inteligente, în timp real. Sunt evitate astfel întârzierile costisitoare. În acest sens putem aduce mai multe exemple:

 • Fluxul de lucru poate fi programat în jurul livrărilor, menținându-se astfel productivitatea.
 • Costurile și fluctuațiile de preț pot fi monitorizate folosind furnizori alternativi, în cazul în care acest aspect este necesar.
 • Este posibilă rularea unor rapoarte zilnice care arată evoluția comenzilor, a cererilor și a ofertei.
 • Fiecare aspect al cheltuielilor din lanțul de aprovizionare poate fi analizat, generându-se astfel o vizibilitate contabilă maximă.

 

Acestea sunt doar câteva dintre avantajele aduse de implementarea unui sistem ERP. Pentru a afla mai multe despre eficiența acestuia în cadrul companiei tale, cere un demo gratuit.