ERP Construcții

Controlul în timp real
al informațiilor de pe șantiere

Optimizarea costurilor proiectelor existente

Management-ul utilajelor și al mașinilor

Integrarea datelor din toate departamentele

Operarea directă a recepțiilor de materiale

Eliminarea timpilor morți de pe șantiere

Monitorizarea detaliată a alocării resurselor

Reducerea timpului operării documentelor intragrup

Sau contactează-ne telefonic

09:00 – 18:00, L-V

Portofoliu

Testimoniale