trenduri erp constructii

5 trenduri pentru sistemele ERP din industria construcțiilor în 2021

Soluțiile ERP constituie unul dintre cei mai reprezentativi indicatori de progres din sfera dezvoltărilor în domeniul software. Ele pot juca un rol fundamental în strategia tehnologică a companiilor din industria construcției și reflectă progresul acestora în sfera digitalizării și a automatizării.

Doar printr-un proces continuu de evaluare și revizuire pot firmele din construcție să obțină un avantaj competitiv printr-un sistem ERP. Procesul implică înțelegerea și adoptarea dezvoltărilor care au cel mai mare impact. În continuare, îți vom prezenta 5 trenduri care se regăsesc în acest an la nivelul soluțiilor ERP din industria construcțiilor.

  1. Capacitatea predictivă

Un software ERP poate constitui unul dintre instrumentele principale pe baza căruia sunt luate deciziile de business, acesta având capacități de analiză și raportare importante prin care se oferă informații predictive indispensabile.

Sistemele din generația următoare trebuie să dețină capacitatea determinării în timp real a necesarului de inventar și resurse, oferind în același timp date despre punctele slabe și tari ale lanțului de aprovizionare. Acest aspect contribuie la buna funcționare a oricărei companii, fiind cu atât mai important în cadrul domeniului construcțiilor.

  1. Integrare pe toate platformele

Contractorii trebuie să demareze procesul de integrare a instrumentelor de planificare a resurselor cu alte soluții software, pentru a se asigura că datele circulă fără nicio dificultate de-a lungul fiecărui departament. Înlăturarea barierelor dintre multiple aplicații constituie un factor de bază al succesului tuturor organizațiilor din industria construcțiilor.

 

  1. Canale de colaborare

Complexitatea operațiunilor de construcții crește de la an la an, implicând tot mai multe resurse, atât materiale, cât și umane. În acest context, sistemele ERP trebuie să devină cât mai ușor accesibile pentru o gamă largă de utilizatori finali atât din cadrul organizației, cât și din exteriorul ei.

Cel mai adesea, contractorii asigură în același timp managementul unui număr ridicat de clienți, proiecte și subcontractori. Tocmai din acest motiv, este necesar ca o soluție ERP să funcționeze atât ca o platformă de colaborare, cât și ca un instrument de menținere și creștere a productivității. Pentru a îndeplini aceste obiective, departamentele IT trebuie să realizeze o evaluare periodică a implementărilor, în scopul asigurării unei comunicări continue și eficiente între departamente și echipe.

 

  1. Migrare pe mobile

Chiar și în prezent, un număr semnificativ de contractori nu asigură tranziția lină a funcționalităților unei soluții ERP la mediul mobile, ceea ce conduce la limitarea productivității și flexibilității personalului din teren. Cu toate acestea, în condițiile în care prioritizarea segmentului de mobile rămâne un obiectiv în anul curent și în viitorul apropiat, implementările viitoare vor trebui la rândul lor să includă o gamă mai largă de capabilități.

Se remarcă o expansiune a tipurilor de dispozitive care sunt sincronizate cu sistemele ERP în scopul creșterii mobilității tehnologice și a colectării și gestionării mai eficiente a datelor.

 

  1. Dezvoltarea funcționalității de modelare informatică a clădirilor (BIM)

Conform unui raport din 2016 realizat de The American Institute of Architects, 96% dintre companiile mari, 72% dintre business-urile medii și 28% dintre firmele mici utilizează cel puțin un software de modelare informatică a clădirilor. Această componentă se arată a fi critică pentru proiectele din industria construcțiilor, deoarece oferă un control crescut al calității și permit luarea deciziilor în timp real.

Instrumentele BIM din viitor vor avea capacitatea de a oferi informații care să includă atât determinări de cost, cât și de planificare, asigurându-se astfel noi niveluri de control în cadrul sistemelor ERP și în industria construcțiilor în general.

 

Acestea sunt doar câteva dintre trendurile care influențează atât dezvoltarea sistemelor ERP în 2021, cât și progresul acestora în anii următori. Cere un demo gratuit și descoperă cum poate o soluție ERP să ofere avantajul competitiv al companiei tale din industria construcțiilor.