asis constructii erp

5 probleme din construcții care pot fi soluționate cu ajutorul un sistem ERP

Companiile din industria construcțiilor sunt nevoite să se afirme des într-o piață competitivă și plină de obstacole, în cadrul căreia utilizarea eficientă a resurselor și nivelul ridicat de flexibilitate reprezintă condiții obligatorii. 

Competiția națională și internațională intensă, legislația tot mai stufoasă și presiunea continuă de a inova determină organizațiile medii și mari să apeleze la soluții de business inteligente, capabile de a simplifica procesele de construcții complexe și unice. 

În lipsa acestora, companiile care activează în această industrie se confruntă cu un set de probleme care pot avea un impact negativ major asupra desfășurării proiectelor. În continuare, vom prezenta principalele dificultăți întâlnite de acestea, analizând pe scurt cum poate contribui un software ERP la depășirea lor.

1. Planificarea ineficientă

Unul dintre cele mai întâlnite cauze ale eșecului proiectelor de construcții este planificarea necorespunzătoare. Ea conduce adeseori la nerespectarea standardelor inițiale și, implicit, la scăderea profitului și dispariția companiei. Nereușita de a finaliza la timp proiectele produce o majorare a costurilor forței de muncă, concomitent cu pierderea clienților și imposibilitatea de a atrage noi prospecți. 

Cu toate acestea, prin implementarea unui sistem ERP, o organizație poate să monitorizeze și optimizeze fondurile și cheltuielile. Mai mult decât atât, acesta poate contribui la planificarea precisă, în timp real, a resurselor materiale și umane, a design-ului arhitectural și a organizării șantierelor. 

2. Managementul deficitar 

Administrarea defectuoasă a activităților de atribuire a sarcinilor și de monitorizare a progresului muncii reprezintă următorul motiv principal al eșecului unei întreprinderi de construcții. În plus, datorită creșterii importanței atingerii stabilității și a gestionării riscurilor, business-urile se confruntă în prezent cu tot mai multe restricții.

În acest context, o soluție ERP care să automatizeze înregistrarea progresului lucrărilor, atribuirea task-urilor și alte activități importante, care permit unei companii să-și mențină competitivitatea și să îndeplinească condițiile de funcționare. Un sistem ERP oferă, în timp real, informații care permit managerilor de proiect să înregistreze timpul petrecut pe fiecare activitate, ușurând astfel facturarea clienților.

3. Estimările imprecise 

Multe dintre întreprinderile din domeniul construcțiilor își oferă serviciile în cadrul unor licitații de contract. Înainte de a depune o oferă, ele trebuie să calculeze și să depună costul estimat al proiectului. Pe de altă parte, clienții au nevoi și specificații diverse, alegând o ofertă în funcție de mai multe criterii, printre care tarifele, reputația firmei și design-ul propus. De multe ori însă, calculul costului total întâmpină dificultăți, ceea ce scade și șansa câștigării licitației.

Un software ERP este capabil să ofere estimări precise referitoare la resursele materiale și umane, precum și la timpul necesar de finalizare. Acest aspect crește probabilitatea încheierii cu succes a unei colaborări, oferind în același timp și o perspectivă asupra proiectelor nerentabile pentru companie.

4. Schimbul ineficace de date

Companiile medii și mari de construcții desfășoară activități pentru multiplii clienți, astfel încât distribuirea unui volum mare de informații la nivelul fiecărui departament poate consuma mult timp. Utilizarea unor programe precum Excel sau PowerPoint nu mai reflectă nevoile actuale, acest tip de schimb de date devenit ineficient.

Un sistem ERP adaptat nevoilor business-ului asigură o circulație rapidă a datelor, care păstrează în același timp securitatea acestora. Cu ajutorul instrumentelor de analiză și de raportare, organizațiile pot urmări fiecare proces și își pot fundamenta deciziile pe informații concrete.

5. Neoptimizarea timpilor 

Procesele care consumă un timp îndelungat încetinesc fluxurile de recuperare a investițiilor. Aceste întârzieri au consecințe negative la fiecare nivel al unei organizații, afectând funcționarea sa. De multe ori însă, ele sunt greu de preconizat și astfel imposibil de controlat.

Soluțiile ERP ajută managerii de proiecte să monitorizeze costurile cu materiale prime și resurse umane, dar și să elimine procesele manuale, evitând astfel depășirea timpilor estimați. Toți acești factori contribuie la succesul unui business și a implementării proiectelor din cadrul acestuia.